0

พบ Bug ใน FaceTime บน อุปกรณ์ iOS ได้ยินเสียงคนอื่นทั้งๆ ที่ยังไม่ได้รับสาย

มีรายงานการพบช่องโหว่ค่อนข้างรุนแรงใน FaceTime บน iPhone โดยปลายสายจะได้ยินเสียงคนอื่นทั้งๆ ที่ยังไม่รับสาย ปัญหานี้พบใน iOS 12.1 ขึ้นไป